Om oss
MIMO Production grundades sommaren 2008. Idag är MIMOs största verksamhetssegment bearbetning i fleropperationsmaskiner, både horisontella palettmaskiner och vertikala maskiner. Företaget startade som ett rent legoföretag men undan för undan har det lagts till flera kundsegment. Vår största verksamhetsinriktning är bearbetning av stora som små chassidetaljer till tunga fordon, men är också verksamma inom pappers och massa industrin, utrustning för biogasproduktion och delar till fartygsindustrin. Viktigt är att påpeka kapacitet av större detaljer i långa serier. MIMO Production erbjuder också konstruktion och tillverkning av bearbetningsfixturer och mindre maskiner vilket har blivit en betydande del av vår verksamhet. Konstruktion sker i Solidworks, 3D cad.
 
I vår plåt och svetsverkstad är den huvudsakligen sysselsättningen formning och svetsning av aluminium, men konstruktioner i svart material är också vanligt förekommande. Vi som jobbar här har också lång erfarenhet av svetsning och bearbetning i rostfria material, även duplex.

Påsvetsning av hårda material som t. ex. stelit och andra typer av hårdsvets är ytterligare exempel på vår verksamhet.
 
MIMO Production AB strävar efter långa samarbeten med våra kunder där 
varje leverans skall skapa förtroende för en ny affär.

Affärsidé
MIMO Production AB ska vara en högkvalitativ one stop shop för kunder i behov av skärande bearbetning, plåt- och svetsarbete samt montering. Vi ska erbjuda högsta flexibilitet, servicegrad och leveranssäkerhet.
 
Vision
Att alltid vara ett naturligt förstahandsval som leverantör åt våra kunder.

Värdegrund
Starkt kundfokus.
Ödmjukhet inför varje förfrågan, ärlighet mot våra kunder och medarbetare och ett Innovativt tänkande.
 
För mer information om oss,
e-post Info@mimoproduction.se
Morgan 070-5850323, morgan.karlsson@mimoproduction.se
Mikael   070-5559109, mikael.johansson@mimoproduction.se

ISO 9001
2016-01-18 blev vi certifierade enligt
ISO 9001:2008

2018-01-18 uppgraderades certifikatet till 
ISO 9001-2015